บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
02 201 6000
02 245 1435
ติดต่อคณะกรรมการบริษัท
02 201 6151, 02 201 6664
02 245 1854
ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
02 201 6222
ติดต่อเลขานุการบริษัท
02 201 6491
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 201 6388, 02 201 6661
ส่วนสื่อสารองค์กร
02-201-6392-3
สถานีโทรศัพท์ ช่อง 9 MCOT HD
02-201-6509
สำนักข่าวไทย
02-201-6115
สำนักวิทยุ
02-201-6340
สำนักการขาย
02-201-6155
ฝ่ายการเงิน
02-201-6192
สำนักทรัพยากรมนุษย์
02-201-6330

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด