EN
TH

Menu

05 June 2017

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุของ อสมท พร้อมด้วยศิลปินดารา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการ "หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี"

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุของ อสมท พร้อมด้วยศิลปินดารา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการ "หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี" ณ โถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการฯ เพื่อรวบรวมให้ครบจำนวน 18,000 ดอก และจะส่งต่อให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำไปมอบแก่ สำนักพระราชวัง เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป