การบรรยาย "บทบาทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่อง จับผิดเรื่องมั่วด้วยตนเอง"
ลงนามความร่วมมือระหว่าง อสมท กับ บจ. พีอีเอ เอ็นคอมฯ
MCOT+S CULTURE DAY
บมจ. อสมท ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมลงนามใน "โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุของ อสมท พร้อมด้วยศิลปินดารา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการ "หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี"
กิจกรรม CSR ในโครงการ "U. มี IDEAS" ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
อสมท เปิดโครงการ "U.มี IDEAS" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน บมจ. อสมท ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอรัปชั่น ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่น "กรรมสนองโกง" ณ บริเวณสนามหลวง
สำนักงาน ป.ป.ช จัดพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน หรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต