EN
TH

Menu

01 January 2022

MCOT Cares ปฏิทินเก่า ให้เรานะ

โครงการรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากพนักงานภายในองค์กร โดยรวบรวมได้ทั้งสิ้น 928 ชิ้น ส่งมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น