EN
TH

เมนู

2564

SET Awards 2021
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ "ด้านนักลงทุนสัมพันธ์" Outstanding Investor Relations Awards จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร
รางวัลองค์กรคุณธรรม
จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลอาชาไนย รางวัลประกาศเกียรติ ประจำปี 2564
รางวัลพิธีกรชายดีเด่น รางวัลสาขาพิธีกร ศิลปิน และสื่อสารมวลชน ผู้ได้รับรางวัล คุณสุวิช สุทธิประภา จัดโดย ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2563
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลนาฎราช ครั้งที่ 12

โดย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คลื่นข่าว MCOT News FM100.5 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยม
  • รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ เจาะลึกประเด็นร้อน
  • รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม ของ FM 100.5 ได้แก่ คุณไพศาล มังกรไชยา จากรายการ เจาะลึกประเด็นร้อน
  • สถานีวิทยุ อสมท จ.ยะลา FM 102.5 ได้รับ 1 รางวัล คือ รางวัลสถานีวิทยุท้องถิ่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม
  • รางวัลรายการทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการเปอร์สเปคทิฟ โดย บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
รางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2
รางวัลประเภทรายการสารคดี ผู้ได้รับรางวัล รายการ อสท on TV จัดโดย มูลนิธิ จำนง รังสิกุล
รางวัลสื่อมวลชนประเภทวิทยุดีเด่น จากการคัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร
น.ส.อรวรรณ ปาลัว นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ อสมท กำแพงเพชร FM 92.75 MHz
โล่และประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
จัดโดย โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภาคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุน
ผลการประเมินเป็นองค์กรในระดับคุณธรรม ประจำปี 2564
จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม