EN
TH

เมนู

MCOT Cares x reBOX to School
01 มิถุนายน 2565
MCOT Cares x reBOX to School
MCOT Cares : ฃ.ขวด ขอเทิร์น
01 มีนาคม 2565
MCOT Cares : ฃ.ขวด ขอเทิร์น
MCOT Cares ปฏิทินเก่า ให้เรานะ
01 มกราคม 2565
MCOT Cares ปฏิทินเก่า ให้เรานะ
MCOT Cares x Art Story
01 ธันวาคม 2564
MCOT Cares x Art Story
MCOT Cares เพื่อชุมชน
01 สิงหาคม 2564
MCOT Cares เพื่อชุมชน
การบรรยาย "บทบาทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"
01 สิงหาคม 2560
การบรรยาย "บทบาทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่อง จับผิดเรื่องมั่วด้วยตนเอง"
06 กรกฎาคม 2560
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์ เรื่อง จับผิดเรื่องมั่วด้วยตนเอง"
ลงนามความร่วมมือระหว่าง อสมท กับ บจ. พีอีเอ เอ็นคอมฯ
03 กรกฎาคม 2560
ลงนามความร่วมมือระหว่าง อสมท กับ บจ. พีอีเอ เอ็นคอมฯ
MCOT+S CULTURE DAY
30 มิถุนายน 2560
MCOT+S CULTURE DAY
บมจ. อสมท ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
28 มิถุนายน 2560
บมจ. อสมท ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมลงนามใน "โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.
21 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมลงนามใน "โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุของ อสมท พร้อมด้วยศิลปินดารา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการ "หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี"
05 มิถุนายน 2560
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุของ อสมท พร้อมด้วยศิลปินดารา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการ "หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี"