EN
TH

เมนู

01 มีนาคม 2565

MCOT Cares : ฃ.ขวด ขอเทิร์น

โครงการกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน อสมท และส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะ เพื่อนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล โดยให้นำขวดพลาสติกสะอาดมาแลก เพื่อสะสมแต้ม รับของที่ระลึก เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกๆ วันศุกร์สุดท้ายของเดือน) โดยขวดพลาสติกสะอาดที่ได้รับจะส่งมอบให้กับโครงการ YOUเทิร์น by GC แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) แปรรูปพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยปัจจุบัน อสมท ได้ส่งมอบพลาสติกสะอาดให้กับโครงการ YOUเทิร์น by GC เป็นจำนวนกว่า 20,000 ขวด รวมทั้งสิ้น 248 กิโลกรัม